EN 

| NL

Aan Tafel 2004

Kookboekje met verhalen en recepten over lievelingseten
onderdeel van een project met 24 jongeren in opdracht van de Doopsgezinde Gemeente Haarlem

samenwerken

Op een gegeven moment was uitsluitend met kunst bezig zijn niet meer genoeg. Ik ben me gaan richten op projecten waarin ik samenwerking zoek met niet-kunstenaars. De projecten zijn kleinschalig en laagdrempelig en het gaat altijd om groepen die om welke reden dan ook niet direct zichtbaar of hoorbaar zijn - vanwege hun leeftijd of hun positie in de maatschappij.
Het draait om aandacht, tijd en plezier in samen bezig zijn. Zo ontstaat er een interactie waarbinnen juist die dingen gebeuren die een project belangwekkend maken.
Een hoofdrol is weggelegd voor het documenteren van het werkproces, het liefst ook door de deelnemers zelf. Ik kom pas nadrukkelijk in beeld bij het bepalen welk materiaal uitstijgt boven de context van het project. Het doel is niet alleen om deze vondsten te tonen in een vorm die er recht aan doet maar ook om zo het project een verdiepende context te geven die kan motiveren en inspireren.

Wie wat bewaart die heeft wat 2006/2007

een persoonlijk project over bejaard zijn en spaarzaamheid
ism Corry Lodders, Leni Nelissen en anderen in Zorgcentrum Schoterhof, Haarlem

Aan Tafel 2004

detail van 6 meter lange houten tafel waar persoonlijke teksten in zijn gekerfd
onderdeel van een project met 24 jongeren in opdracht van de Doopsgezinde Gemeente Haarlem

Sprekende muren/Groeten uit de Roos 2010

zes belangrijke plekken in het Rozenprieel worden tijdelijk gemarkeerd met historische foto’s op reuzenformaat en citaten van bewoners in opdracht van Haarlem Effect, de werkgroep cultuur van het Rozenprieel en ism ontwerpbureau Entremedio

Verzamelen en presenteren 2012

een project voor groep 4 t/m 8 over de meerwaarde van mooi presenteren in opdracht van de Don Boscoschool, Haarlem

Verwonderd Duin in Nationaal Park Zuid-Kennemerland 2015

nadat er een maand lang door kinderen dennenappels verzameld zijn werd daar op de dag van het evenement een zandhelling aan het Wed mee versierd

Speelkwartier! 2012

een project met dementerende ouderen, onderdeel van Zona’s Kiosk 2012

World peace is possible 2003

in de bureauhoek van een keurige jongenskamertje is een door henzelf gefilmd portret te zien van drie broers.
Kleine installatie voor de expositie Buitenwereld van Bas Heijne in de Vishal, Haarlem

Samen spelen, samen delen 2003

detail tegelpad in speeltuin Floragaarde, kunsttoepassing met kinderparticipatie in opdracht van de gemeente Haarlem

Reuzenbol gehaakt draad 2010/2012

work in progress, nu 1250 meter - begonnen als vingerhaakproject van kinderen
en later overgenomen door hakende bejaarden tijdens Speelkwartier! onderdeel van Zona’s Kiosk

Weesbeesten 2014

detail uit een samenwerking tussen kinderen van de buurtschool en ouderen met dementie in het Flevohuis, Amsterdam

autonoom

Bij de eerste series op rijstpapier is het uitgangspunt steeds een foto die letterlijk verbonden is met de tijd dat ik een kind was.

samenwerken

Op een gegeven moment was uitsluitend met kunst bezig zijn niet meer genoeg. Ik ben me gaan richten op projecten waarin ik samenwerking zoek met niet-kunstenaars.

ontmoeting en uitwisseling

Nepal is ook een werkplek: het overal aanwezige handwerk en ambacht is voor mij een bron van inspiratie.

documenteren

Bij documenteren gaat het om goed kijken en luisteren, het moment waarnemen dat er iets ontstaat wat er toe doet en daarop inhaken.