EN 

| NL

hersens

aandacht voor het kleine

Autonoom werk, samenwerkingsprojecten met niet-kunstenaars, een Kinderatelier op de naschoolse opvang en projecten in Nepal. Mijn werkzaamheden zijn divers maar duidelijk verbonden wat betreft inhoud en werkwijze.

Kunst gaat voor mij over het zichtbaar maken van de essentie die we als mensen met elkaar delen. Ik zoek de kern van de zaak in details en verhalen waar we gedachteloos aan voorbij gaan maar die potentieel belangwekkend en inspirerend zijn als je ze ziet en vorm geeft.

Persoonlijke documentatie vormde al de basis voor het autonome werk, maar in de werkwijze die ik ontwikkelde in het Kinderatelier, begon het documenteren een hoofdrol te vervullen. Ik wilde de belevingswereld van kinderen en de manier waarop ze daar voortdurend uitdrukking aan geven zichtbaar maken met fotoseries en filmpjes die laten zien dat hoe beter je kijkt, hoe meer je ziet.

Die benaderingswijze werd ook het hoofdbestanddeel van samenwerkingsprojecten met andere doelgroepen. Momenten die er toe doen tijdens het samenwerken leg ik vast met verschillende media. Achteraf herschik ik de verzamelde documentatie en verwerk die als een extra laag in het eindresultaat.

autonoom

Bij de eerste series op rijstpapier is het uitgangspunt steeds een foto die letterlijk verbonden is met de tijd dat ik een kind was.

samenwerken

Op een gegeven moment was uitsluitend met kunst bezig zijn niet meer genoeg. Ik ben me gaan richten op projecten waarin ik samenwerking zoek met niet-kunstenaars.

ontmoeting en uitwisseling

Nepal is ook een werkplek: het overal aanwezige handwerk en ambacht is voor mij een bron van inspiratie.

documenteren

Bij documenteren gaat het om goed kijken en luisteren, het moment waarnemen dat er iets ontstaat wat er toe doet en daarop inhaken.